Skip to main content

Λύσεις Smart Cities

Δράσεις για Smart Cities

Πολιτισμός - Περιβάλλον - Ενέργεια

 • 9. Έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων

  Η πλατφόρμα που έχει αναπτύξει η Πρίσμα Ηλεκτρονικά αφορά την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κατανάλωσης ενέργειας σε δημόσιες υποδομές και κτίρια. Αποτελείται από δίκτυο μετρητών που έχει τη δυνατότητα συλλογής ενεργειακών δεδομένων, με σκοπό την επεξεργασία τους και την εξαγωγή διαγραμμάτων και αναφορών για τις καταναλώσεις που καταγράφονται. Ακολουθώντας τις αρχιτεκτονικές και τη φιλοσοφία ΙοΤ, το σύστημα μπορεί να δεχθεί πληροφορίες  από πληθώρα διαφορετικών  μετρητών, ανομοιογενών εφαρμογών.

  Το σύστημα επεξεργασίας έχει επίσης τη δυνατότητα αναφορών προειδοποιήσεων (Alerts) για συγκεκριμένες παραμέτρους του συστήματος των μετρητών και εφόσον ορισθούν από τον διαχειριστή του λογισμικού. Επίσης ενσωματώνει μια ολιστική προσέγγιση για την διαχείριση των ενεργειακών δεδομένων και των επιπρόσθετων πληροφοριών που θα συλλέγονται, επεξεργάζονται και θα αναλύονται από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ενέργειας. 

  Η πλατφόρμα μπορεί να ενσωματώνει στα πλαίσια της ανοικτής της αρχιτεκτονικής μια σειρά από διαφορετικές πύλες δικτύων, ενεργειακών αισθητήρων (σε επίπεδο πίνακα καθώς και σε επιλεγμένα σημεία / πρίζες.)

  Χαρακτηριστικά:

  Φιλικό περιβάλλον χρήσης
  Απομακρυσμένη εποπτεία καταναλώσεων κτιρίου με ιστορικά δεδομένα
  Απομακρυσμένος έλεγχος αυτοματισμών κτιρίου
  Χρονοπρογραμματισμός ενεργειών
  Εμφάνιση ειδοποιήσεων σε περιπτώσεις βλαβών

 • 11.Έξυπνος Οδηγός Πόλης / Δήμου με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων και ανάδειξη προσφορών

  Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά έχει αναπτύξει μία πλατφόρμα που συνθέτει και παράγει οπτικοακουστικό ψηφιακό περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του χρήστη. Μέσω τις πλατφόρμας οι επισκέπτες των πόλεων έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια προσωποποιημένη και εμπλουτισμένη εμπειρία ξενάγησης.
  Η πλατφόρμα είναι ένα σημείο κεντρικής πληροφόρησης και επικοινωνίας των τοπικών επιχειρήσεων με τον Δήμο όπου καταγράφεται η εικόνα των επιχειρήσεων στις υπηρεσίες του Δήμου, την ίδια στιγμή που οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν είτε συνοπτικά είτε αναλυτικά τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες του με περιοδική επικαιροποίηση. Η πλατφόρμα διαθέτει μηχανισμούς μέτρησης της χρήσης της παρεχόμενης πληροφορίας με δυνατότητες ανάλυσης και επεξεργασίας των δεδομένων στα όρια πάντα του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

  Λειτουργικότητες:

  Δυνατότητα διαχείρισης προσφορών προϊόντων και υπηρεσιών
  Υποστήριξη ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων
  Υποστήριξη δημιουργίας διαγραμμάτων και αναφορών
  Ημερολόγιο Εκδηλώσεων για την πληροφόρηση των χρηστών σχετικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου
  Σύστημα Καταχώρησης θέσεων εργασίας τοπικών επιχειρήσεων
  Mobile Εφαρμογή Χρηστών, Web App

 • 21. Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης ποιότητας αέρα στην επικράτεια του δήμου

  Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά έχει αναπτύξει μία ενιαία πλατφόρμα για τη στοχευμένη ενημέρωση σχετικά με τα τρέχοντα και προβλεπόμενα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην επικράτεια ενός Δήμου. Συγκεκριμένα, το σύστημα παρέχει υπηρεσίες παρακολούθησης και πρόβλεψης της ποιότητας του αέρα σε μια αυτοματοποιημένη πλατφόρμα για την παροχή δεδομένων ποιότητας της ατμόσφαιρας σε υψηλή χωρική και χρονική ανάλυση ρύπανσης με τη συνεργατική συμβολή των πολιτών.

  Μέσω των υπηρεσιών του συστήματος οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν προσωπικές ενημερώσεις για τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα οποία εκτίθενται καθημερινά. Η προτεινόμενη λύση περιλαμβάνει την εγκατάσταση δικτύου έξυπνων αυτόνομων αισθητήρων μέτρησης ποιότητας αέρα, μικροσωματιδίων και τοπικών μετεωρολογικών δεδομένων σε κεντρικούς κόμβους της πόλης και σε σημεία αυξανόμενης ρύπανσης που θα επιλεγούν με κριτήρια τα ιστορικά δεδομένα ρύπανσης, κίνησης και καιρού από δημόσιες πηγές.

  Τα δεδομένα θα συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο ώστε να εξάγονται αυτόματα οι δείκτες ποιότητας αέρα με γεωχωρική σήμανση για όλο το Δήμο με βάση τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας αέρα AQI.

  Χαρακτηριστικά Συστήματος:

  Αισθητήρες μέτρησης
  (Μονοξείδιο του άνθρακα (CO), Οξείδια του αζώτου (ΝΟ,NO2), Όζον (O3) κλπ)
  Χωροταξική αποτύπωση αισθητήρων
  Δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου
  Δυνατότητα ειδοποίησης σε τιμές εκτός ορίων
  Δυνατότητα εξαγωγής διαγραμμάτων και αναφορών

 • 28. Ψηφιοποίηση τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς (η κατοχή και νομή των οποίων ανήκει στον δήμο)

  Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά έχει αναπτύξει ένα σύστημα διαχείρισης γνώσης που συνθέτει και παράγει οπτικοακουστικό ψηφιακό περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του χρήστη.
  Με το σύστημα οι επισκέπτες - στα μουσεία, στις πόλεις, στα θεματικά πάρκα, ή σε άλλες εγκαταστάσεις - έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια προσωποποιημένη και εμπλουτισμένη εμπειρία ξενάγησης.
  Η παρουσίαση της πληροφορίας πραγματοποιείται με όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες όπως: Επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality), Τρισδιάστατες αναπαραστάσεις (3D – Animation) και 360ο ξεναγήσεις.

  Οι οργανισμοί έχουν την δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα προσωποποιημένα δεδομένα από τις προτιμήσεις των χρηστών για να βελτιώσουν την συνολική υπηρεσία και κατ' επέκταση τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών τους.

  Στόχος του συστήματος είναι η ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου προκειμένου να προβάλει την πολιτιστική κληρονομιά με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Η χρήση των νέων τεχνολογιών, έξυπνων εφαρμογών και καινοτόμου εξοπλισμού αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την υλοποίηση του έργου, η οποία θα προβάλει το πολιτιστικό απόθεμα του Δήμου, θα διαδώσει αποτελεσματικά την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής και ταυτόχρονα θα καταστήσει την περιοχή πόλο έλξης τουρισμού.

  Σκοπός είναι η ανάδειξη και η προβολή των ιστορικών και πολιτιστικών σημείων ενδιαφέροντος του Δήμου μέσα από καινοτόμες και λειτουργικές ψηφιακές εφαρμογές και εξοπλισμό, η ψηφιακή και η εικονική δυνατότητα επίσκεψης σε ψηφιακές διαδρομές στην ιστορία, σε μουσεία και μνημεία, σε αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους αρμοδιότητας του Δήμου.

  Περισσότερες πληροφορίες

 • 34. Ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις (Network Firewall, Endpoint security, κλπ) και παροχή συστήματος τηλε-εργασίας.

  Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά έχοντας 30 και πλέον χρόνια εμπειρίας σε σύνθετα υπολογιστικά συστήματα παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις. Σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους διεθνής οίκους πληροφορικής όπως: Microsoft, ESET, Fortinet, Dell κ.α. είναι σε θέση να παράσχει αποτελεσματική προστασία του φορέα τόσο στα πλαίσια της συγκεκριμένης χρηματοδοτικής δράσης είτε ευρύτερα. Η προστασία αφορά το σύνολο ψηφιακής δραστηριότητας ήτοι:
  Το δίκτυο του φορέα
  Τους διακομιστές του φορέα
  Τις εφαρμογές του φορέα και ιδιαίτερα τις διαδικτυακές εφαρμογές αυτού με δημόσια πρόσβαση
  Τις τελικές συσκευές (endpoints) των χρηστών

  Επίσης παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων τηλε-εργασίας, με δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης / εργασίας σε εξουσιοδοτημένους υπάλληλους, μέσω εταιρικών ή προσωπικών υπολογιστών, μόνο στις εφαρμογές και τα δεδομένα που επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση και μόνο έπειτα από την επιτυχημένη πιστοποίηση αυτών, ως εξουσιοδοτημένων χρηστών του συστήματος.

  Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

  Υπoστήριξη πρόσβασης VPN δικτύου
  Παροχή Endpoint Protection
  Προστασία εισερχομένης και εξερχόμενης κίνησης στο διαδίκτυο
  Συστήματα κεντρικής διαχείρισης χρηστών
  Πιστοποίηση χρηστών με κωδικούς (passwords) του οργανισμού και σύμφωνα με την πολιτική κωδικών (password policy) αυτού
  Πρόσβαση σε συγκεκριμένα και προκαθορισμένα τμήματα των εφαρμογών του Δήμου, με βάση την αρμοδιότητα κάθε υπαλλήλου
  Δυνατότητα πρόσβασης σε συγκεκριμένες ώρες

 • 35. Κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ.

  Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά έχει αναπτύξει ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων, για όλα τα δεδομένα της σύγχρονης πόλης. Η συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιείται με σκοπό την εξαγωγή γνώσης για τη συνδυασμένη λήψη αποφάσεων, βασισμένη στους δείκτες διακυβέρνησης.

  Η πλατφόρμα έχει την δυνατότητα να συλλέγει δεδομένα και να διαχειρίζεται λειτουργίες από επιμέρους «έξυπνες» εφαρμογές και να παρέχει υπηρεσίες προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα στελέχη του δήμου.

  Στην Κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων ευφυών πόλεων, μπορούν να διασυνδεθούν όλες οι «έξυπνες» εφαρμογές του Δήμου, υφιστάμενες, στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου αλλά και μελλοντικές, με σκοπό την παρακολούθηση και τη λειτουργία όλων των «έξυπνων» εφαρμογών, μέσα από ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο περιβάλλον. Η πρόσβαση στην κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης, επιτυγχάνεται µε ασφάλεια µέσω ενός απλού browser χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση ειδικού λογισμικού.

  Με τον τρόπο αυτό παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης από παντού, σταθερότητα στην απόδοση, συνεχής διαθεσιμότητα αλλά και πλήρης έλεγχος εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος.

  Χαρακτηριστικά Πλατφόρμας:

  Ενιαίο Dashboard και κεντρικοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης ετερογενών συστημάτων
  Δεδομένα IoT και διασύνδεση ή ενσωμάτωση με εναλλακτικά πρωτόκολλα μετάδοσης δεδομένων
  Ενσωματωμένες λειτουργίες Analytics και Reporting
  Η προσφερόμενη πλατφόρμα προσφέρει δυνατότητες επιπλέον αναβάθμισης και προσθήκης νέων εφαρμογών με εύκολο τρόπο
  Η πλατφόρμα περιλαμβάνει ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης των συσκευών ανεξάρτητα από κατασκευαστή
  Δυνατότητα Προβολής των πλέον χρήσιμων, για τον δημότη, πληροφοριών, όλων των έργων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, μέσω ενός ενιαίου πληροφοριακού περιβάλλοντος (web & mobile app)

Συνέχεια ανάγνωσης

info in a nutshell

Prisma in a nutshell

Prisma Electronics SA is a leading Innovator in Electronics for Commercial, Medical, Space and Defense applications.The Company actively collaborates with ESA, AIRBUS DS, CERN, as well as with other multinational organizations.
Since 1997, the Company has participated in over than 50 R&D European and National projects, developing the Corporate Technology PrismaSense, which is the basis of a series of Remote Monitoring Applications as LAROS, the awarded Maritime Solution. Today, LAROS has been successfully deployed in more than 400 vessels, worldwide.

Electronics

Electronics Manufacturing under Strict Quality Protocols and Consistent Deliveries

Defence

Manufacturer of electronic devices and Cables for Military Applications

Certified Company from Hellenic Ministry of Defence & be included
in Registry of Manufacturers of Defence Material

Συνέχεια ανάγνωσης

new-home-gr

Building Solutions To Advance Your Business

Laros

Το LAROS είναι μια καινοτόμα πλατφόρμα που επιτρέπει την εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση, καταγραφή και ανάλυση κρίσιμων παραμέτρων για την λειτουργία ενός σκάφους.

Περισσοτερα

Xenagos

To Xenagos είναι ένα σύστημα knowledge-management που συνθέτει και παράγει οπτικοακουστικό ψηφιακό περιεχόμενο προσαρμοσμένο στο profile και τις εμπειρίες του χρήστη, με τον πλέον σύγχρονο τρόπο.

Περισσοτερα

prismasense

PrismaSense

Το PrismaSense αποτελεί ένα «έξυπνο» δίκτυο ασύρματων αισθητήρων που επιτρέπει την παρακολούθηση εγκαταστάσεων κάτω από διάφορες συνθήκες όπου η ενσύρματη υποδομή δεν είναι εφικτή και η κατανάλωση ενέργειας θεωρείται κρίσιμη.

Περισσοτερα

Το PrismaSense επιτυγχάνει την μεταφορά απίστευτων νέων δυνατοτήτων σε εκατομμύρια μικρά, αποδοτικά συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης(AI). Ανοίγει νέους κόσμους ενσωματωμένων εφαρμογών IoT(Internet of Things), όπως συσκευές εγγραφής βίντεο σε βασικό επίπεδο (NVRS), οικιακά ρομπότ και έξυπνες πύλες με πλήρεις δυνατότητες ανάλυσης.

 • Σύστημα Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

 • Εναλλακτική Tεχνολογία Bιο-συντονισμού

 • Τεχνολογία Laros

Συνέχεια ανάγνωσης

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα & Ανάπτυξη

Με ένα προϋπολογισμό της τάξεως του 25% του κύκλου εργασιών της στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ αποτελεί μια κατ’ εξοχήν εξωστρεφή εταιρία που επενδύει στη καινοτομία. Η συνεχής συνεργασία με τους συνεργάτες της όπως εταιρίες, φορείς και θεσμικούς πελάτες έχει καλλιεργήσει διαρκείς, μακροχρόνιες και αμοιβαία ωφέλιμες συνέργιες. Η αφοσίωση στην έρευνα έχει καταστήσει την εταιρία πρωτοπόρα στην υιοθέτηση σύγχρονης τεχνολογίας σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Συμπληρωματικά στην ανάπτυξη των δικών της “house-products”, η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ εξυπηρετεί ως εξωτερικός συνεργάτης δραστηριότητες R&D, παρέχοντας τόσο δυνατότητες Έρευνας και Ανάπτυξης όσο και της πολύτιμης τεχνογνωσίας που διαθέτει.

Κύριες Δραστηριότητες:

• Αναλογικός και ψηφιακός σχεδιασμός
• Σχεδιασμός RF
• Ενσωματωμένο (Embedded) Λογισμικό (C,C++, Embedded Linux, Windows CE & mobile)
• Ανάπτυξη FPGA
• Ασύρματα Πρωτόκολλα Επικοινωνίας (ZigBee, Wifi)
• Ανάπτυξη και υποστήριξη σε τεχνολογίες Microsoft (.NET, C#, WPF, WCF, ASP, Compact framework)
• Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων (Oracle and SQL Server)

Οι συνεργασίες της Prisma Electronics

περιλαμβάνουν πάνω από 100 πανεπιστήμια παγκοσμίως όπως τα :
University Henri Poincare, Vaxjo University, University of Patras, University of Pisa, NTU Athens, NTU Munchen, ITE Crete, University of Rome.
Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ συνεργάζεται με διάφορα βιομηχανικά και μη ερευνητικά κέντρα όπως τα: Fiat R&D Centre, Volvo Technology AB, Thales, and Kleeman, and Ultra-national Research, CERN (European Organization for Nuclear Energy, Geneve, CH), ESA (European Space Agency), Nordwijk, NL, και το Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος.

Ενδεικτικά Έργα

Valasia

Στις μέρες μας ραγδαίες κλιματεδαφικές αλλαγές έχουν διαταράξει δραματικά την ομαλή λειτουργία των «οικολογικών κύκλων», όπως αυτή του υδρολογικού, του αζώτου κτλ . Φαινόμενα όπως του «θερμοκηπίου» και του «ευτροφισμού», καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση και καταγραφή αβιοτικων παραγόντων (όπως ατμοσφαιρική και εδαφική θερμοκρασία και υγρασία κτλ) που είναι οι κύριοι συντελεστές των κλιματεδαφικών αλλαγών.

Βάσει των ραγδαίων κλιματεδαφικών αλλαγών, τα οικοσυστήματα αδυνατούν να εγκλιματιστούν και να προσαρμοστούν εγκαίρως, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν δυσκολίες επιβίωσης. Τα πλέον εύθραυστα οικοσυστήματα στην διατήρηση της οικολογικής των ισορροπίας είναι τα δασικά οικοσυστήματα εξαιτίας της πολυπλοκότητας τους που οφείλεται στα αυξημένα επίπεδα βιοποικιλότητας.

Σε αυτό το σημείο έρχεται η συλλογική σκέψη και συνεργασία της ομάδας μας που συνδυάζει έρευνα και τεχνολογία προκειμένου να μελετήσει με τον πιο ακριβή και καινοτόμο τρόπο αυτές τις κλιματεδαφικές αλλαγές αλλά και να προβλέψει την εξέλιξή τους. Περισσότερες πληροφοριες για το Valasia στο www.balasia.gr

Tο έργο συγχρηματοδοτήθηκε από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και προέκυψε από την προκήρυξη της Δράσης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝΙΙ).

EDUSAFE

Το EDUSAFE είναι ένα 4-ετές έργο Marie Curie ITN που εστιάζει στην έρευνα σχετικά με τη χρήση της εικονικής πραγματικότητας και της επαυξημένης πραγματικότητας κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης και έκτακτης ανάγκης για συντήρηση σε ακραία περιβάλλοντα (πυρηνικές εγκαταστάσεις, διάστημα, βαθέων υδάτων κλπ).

Σε αυτό το έργο, η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ είχε την αποστολή να αναπτύξει ένα σύστημα παρακολούθησης χρησιμοποιώντας την εταιρική της τεχνολογία PrismaSense, η οποία βασίζεται σε ασύρματα έξυπνα δίκτυα αισθητήρων για την παρακολούθηση φυσικών μεγεθών (ακτινοβολία, θερμοκρασία, υγρασία, CO2, οξυγόνο, πίεση αέρα, τον καπνό, καρδιακή συχνότητα, την αρτηριακή πίεση , κίνηση) και διαχειρίζεται σήματα ήχου και βίντεο, έτσι ώστε οι εποπτικές αρχές να αποκτήσουν την πλήρη εικόνα σε πραγματικό χρόνο, να αλληλεπιδρούν και να παρεμβαίνουν άμεσα.

Η αποστολή-λήψη δεδομένων πραγματοποιείται μέσα από μια φορητή συσκευη, η οποία προσαρμόζεται στη ζώνη του κάθε τεχνικού και κατασκευάζεται από την Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ.

MEPS

Το έργο MEPS (Μικρο-Δορυφορικό Σύστημα Ηλεκτρικής Προώθησης) είναι ένα 3-ετές έργο με στόχο την κατασκευή ενός υποσυστήματος προώθησης, το οποίο βασίζεται σε ένα σύστημα προώθησης χαμηλής ισχύος.

Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ, ως υπεργολάβος για τον επικεφαλής εταίρο του έργου Alta S.p.A (Ιταλία), έχει αναλάβει το σχεδιασμό και την παράδοση μιας πρωτότυπης Μονάδα Επεξεργασίας Ισχύος (PPU) για το μικρο-δορυφόρο, σε συνδυασμό με 2 ακόμη Ελληνικές επιχειρήσεις, τη Sitael Hellas και την Inasco.

"Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έχουμε δημιουργήσει ένα τυποποιημένο περιβάλλον, το οποίο μπορεί να παράγει πιστοποιημένα ηλεκτρονικά συστήματα για χρήση στο διάστημα", Θανάσης Πότσης (Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών ‘ΕΒΙΔΙΤΕ’).

Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ είναι μέλος:

Συνέχεια ανάγνωσης

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας:
Πρίσμα Ηλεκτρονικά Α.Β.Ε.Ε., Λεωφόρος Δημοκρατίας 87, 681 32, Αλεξανδρούπολη, τηλ. 2551035013

2. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:
Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

3. Ανάλυση εννόμων συμφερόντων
Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στα ταμεία μας και στην είσοδο, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Αποδέκτες
Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

5. Χρόνος τήρησης
Τηρούμε τα δεδομένα για επτά (7) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής. 
 • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
 • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση του καταστήματος. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

7. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

Τεχνική Υποστήριξη - Επικοινωνία

Εξαιτίας των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωναϊού (Covid-19) η Πρίσμα Ηλεκτρονικά θα δέχεται Πελάτες μόνον για υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού! Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους εξής τρόπους:

Σταθερό τηλέφωνο: 2551035013

Social Media:
Messenger
Facebook

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Splash

Our competencies in the electronics sector include high-accuracy placement of complex electronic components...

Prisma Electronics spends over 25% of its revenues on R&D activities. In cooperation with our partners...

Συνέχεια ανάγνωσης

Επικοινωνία

Οι διευθύνσεις μας:

 • Κεντρικά

  Λ. Δημοκρατίας 87
  Αλεξανδρούπολη, 68132
  Έβρος
  Tηλ.: +30 255 10 35 013

 • Εργοστάσιο

  ΒΙ.ΠΕ Αλεξανδρούπολης
  Αλεξανδρούπολη, 68100 
  Έβρος 
  Τηλ.: +30 255 10 80 400

 • Αθήνα

  Αγίας Κυριακής 45
  Παλαιό Φάληρο, 17564
  Αττική
  Tηλ.:+30 210 93 13 110

 • Λονδίνο

  330 High Holborn
  London, WC1V 7QH
  United Kingdom
  Τηλ.:+44 207 40 61 481

 • 40.8472,25.8820

  Κεντρικά

  Λ.Δημοκρατίας 87
 • 40.9143,25.9559

  Εργοστάσιο

  ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης
 • 37.9345,23.7008

  Αθήνα

  Αγίας Κυριακής 45
  Παλαιό Φάληρο, 17564
  Αττική

 • 51.5179717,-0.111776

  London

  330 High Holborn
  London, WC1V 7QH, UK

Συνέχεια ανάγνωσης

Περισσότερα Άρθρα...


JOIN OUR MAILING LIST

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ
Λ. Δημοκρατίας 87 Τ.Κ. 68132,
Αλεξανδρούπολη, Έβρος 
Τηλέφωνο: +30 255 10 35 013
Fax: +30 255 10 34 916